Mężczyźni Wiek Kobiety Wiek
dziecko 4-6 lat (2013-2011 r.) dziecko 4-6 lat (2013-2011 r.)
dziecko 7-10 lat (2010-2007 r.) dziecko 7-10 lat (2010-2007 r.)
żak 11-12 lat (2006-2005 r.) żakini 11-12 lat (2006-2005 r.)
młodzik 13-14 lat (2004-2003 r.) młodziczka 13-14 lat (2004-2003 r.)
junior młodszy 15-16 lat (2002-2001 r.) juniorka młodsza 15-16 lat (2002-2001 r.)
junior 17-19 lat (2000-1998 r.) juniorka 17-19 lat (2000-1998 r.)
orlik 20-21 lat (1997-1996 r.) orliczka 20-21 lat (1997-1996 r.)
cyklosport 22-29 lat (1995-1988 r.) cyklosport 22-29 lat (1995-1988 r.)
masters I 30-39 lat (1987-1977 r.) masters 30 lat i więcej (1978 r.)
masters II 40 lat i więcej (1977 r.)